Qoruq haqqında

Dekabr 23, 2022

Qoruq1

Dekabr 8, 2021

Qədim qəbristanlıq

Qədim Şəhərgah

Avqust 17, 2020

Pir Xəlil türbəsi

Gil-gilçay müdafiə istehkamı