Eksponatların qeydiyyata alınaraq, nömrələnməsi.İyun 26, 2022